V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Xuyên, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 70/NQ-UBBCH
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Xuyên, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Thạch Si Phương
Tài liệu đính kèm CÔNG BỐ KQ BẦU CỬ VÀ DS NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐB HĐND HUYỆN MX.PDF
VĂN BẢN MỚI