Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Mỹ Xuyên Tải về
10/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên Tải về
09/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Xuyên Tải về
08/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Xuyên Tải về
07/2021/QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Xuyên Tải về
06/2021/QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên Tải về
05/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Mỹ Xuyên ban hành kèm Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên Tải về
04/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên Tải về
03/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên Tải về
02/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Số 30 Ngô Quyền, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: (0299) 3851 209. Fax: (0299) 3852 850. Email: myxuyen@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "huyện Mỹ Xuyên" Khi phát hành lại thông tin từ Website Này.
Chịu trách nhiệm nội dung: