THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2021
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 19/TB-UBND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB Tuyên dung.pdf
VĂN BẢN MỚI