Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và thời gian tổ chức thi vòng 2
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 12/TB-HĐ
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và thời gian tổ chức thi vòng 2
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Quách Hoàng Đẹp
Tài liệu đính kèm THONG_BAO_DS_DU_DIEU_KIEN,_NOI_DUNG_ON_TAP,_THOI_GIAN_PHONG_VAN_ Dang cong.pdf
VĂN BẢN MỚI