Thông báo thay đổi địa điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mỹ Xuyên năm 2021
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 14/TB-HĐ
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày hiệu lực 21/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi địa điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mỹ Xuyên năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Quách Hoàng Đẹp
Tài liệu đính kèm THONG-BAO-THAY-DOI-DIA-DIEM-THI-VONG-2-20211221015602990990-1signed167-2signed820.pdf
VĂN BẢN MỚI