Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cuộc bầu cử
Là cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Xuyên, Phòng Nội vụ huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, đảm bảo đúng luật và tiến độ đề ra, được Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao qua các lần kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện.

Để triển khai công tác bầu cử đúng luật định, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu Ủy ban Bầu cử huyện ban hành 12 quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử cấp huyện và xã, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử; thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND của huyện; phê duyệt 184 khu vực bỏ phiếu. Các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử của Trung ương, của tỉnh cũng được Phòng Nội vụ huyện phối hợp triển khai thực hiện tốt, thông qua các buổi tập huấn, cuộc họp Đoàn thể… được 14 cuộc, có 1.384 lượt người dự. 

Đồng chí Ngô Thị Diền – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, Thư ký Ủy ban Bầu cử huyện phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử ở xã Thạnh Quới.

Bên cạnh đó phòng còn thường xuyên nhắc nhở Tiểu ban thông tin, tuyên truyền làm tốt công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng cuộc bầu cử đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, các cơ quan ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân được 642 cuộc, với 16.860 lượt người dự; Đài Truyền thanh huyện xây dựng 103 chuyên mục, chuyển tải trên sóng được 417 tin, bài, 417 buổi phát sóng với thời lượng 1.990 phút; Trung tâm văn hóa lắp đặt 10 pano cố định kích thước 125 m2, 16 pano lưu động kích thước 102 m2, 12 băng rôn, trang trí vòng xuyến ở thị trấn Mỹ Xuyên và xã Hòa Tú 1.
Đồng chí Ngô Thị Diền – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, Thư ký Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban bầu cử huyện thành lập 05 đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 ở tất cả 11 xã, thị trấn trong huyện. Tính đến thời điểm kiểm tra, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn thực hiện tốt quy trình các bước đúng theo thời gian, kế hoạch đề ra. Ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử; thành lập các tiểu ban tuyên truyền, phục vụ, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đối với các kiến nghị của các xã, thị trấn được đoàn ghi nhận, đã giải quyết xong”.
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, toàn huyện có 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Trong đó các cơ quan Đảng: 12 người; các cơ quan nhà nước: 18 người; Mặt trận và các đoàn thể: 08 người; lực lượng vũ trang: 02 người; tôn giáo: 02 người; đơn vị sự nghiệp: 01 người; các xã, thị trấn: 11 người; Hợp tác xã và Tổ hợp tác: 04 người. Về cơ cấu kết hợp: Nữ 21 người, tỷ lệ 36,21%; dân tộc thiểu số là 09 người, tỷ lệ 15,52%; ngoài Đảng 07 người, tỷ lệ 12,07%; người dưới 40 tuổi là 22 người, tỷ lệ 37,93%; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử là 18 người, tỷ lệ 48,65%.
Đối với các xã, thị trấn có 513 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND. Trong đó các cơ quan Đảng: 63 người; các cơ quan nhà nước 134 người; Mặt trận và các đoàn thể: 10 người; lực lượng vũ trang: 22 người; tôn giáo: 05 người; ấp: 197 người; tổ chức kinh tế: 10 người. Về cơ cấu kết hợp: Nữ 189 người, tỷ lệ 36,84%; dân tộc thiểu số là 106 người, tỷ lệ 20,66%; ngoài Đảng 68 người, tỷ lệ 13,26%; Người dưới 40 tuổi là 263 người, tỷ lệ 51,27%; Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử là 202 người, tỷ lệ 61,77%. Các xã, thị trấn hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu. Tổng số trên địa bàn huyện có 118.265 cử tri, trong đó nữ 59.687 người. Cử tri tạm vắng, đi làm ăn xa không về bầu cử tại địa phương là 4.799 người.

Đồng chí Ngô Thị Diền - Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, Thư ký Uỷ ban Bầu cử huyện, làm việc luôn ngày cuối tuần, ngày Lễ để kịp tiến độ.

Đồng chí Ngô Thị Diền – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, Thư ký Ủy ban Bầu cử huyện cho biết: “Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động theo chiều sâu về nội dung lẫn hình thức. Tổ chức tốt hội nghị cử tri để người ứng cử tiếp xúc gặp gỡ cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Kiểm tra, rà soát việc lập và niêm yết danh sách cử tri, nắm chặt tình hình biến động cử tri được kịp thời. Chỉ đạo Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế chú ý những địa bàn trọng điểm cần được bảo vệ chu đáo, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở hỗ trợ, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19. Và một số nội dung trọng tâm khác để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân”.

Thiện Nhận


 
Dòng sông Hình ảnh cổng chào nông thôn mới xã hòa tú 2 Hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát vùng nuôi tôm Hình ảnh UBND tỉnh viếng chùa No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 1 975
  • Tất cả: 169119
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Số 30 Ngô Quyền, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: (0299) 3851 209. Fax: (0299) 3852 850. Email: myxuyen@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "Huyện Mỹ Xuyên" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.
Chịu trách nhiệm nội dung: