Lễ công bố xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 đạt chuẩn “xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020”
Sáng ngày 14/12 tại Trung tâm Văn hoá hội nghị huyện Mỹ Xuyên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mỹ Xuyên long trọng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 đạt chuẩn “xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020”. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi Lễ được tổ chức trực tuyến với các xã, thị trấn. Đến dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Văn Hiểu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Vương Quốc Nam – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Đặng Văn Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên; đồng chí Nguyễn Minh Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Lãnh đạo tỉnh, huyện dự Lễ công bố xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 đạt chuẩn “xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020”.

Trong phát triển kinh tế, các xã: Ngọc Đông, Tham Đôn, Hoà Tú 1 đã thực hiện tốt mô hình tôm - lúa bền vững, đồng thời tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, còn triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội để trồng trọt, chăn nuôi… năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo ở xã Ngọc Đông, Tham Đôn và Hoà Tú 1 còn dưới 1%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng/ năm.

 

Đồng chí Lê Văn Hiểu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng công nhận xã Ngọc Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ảnh: Thiện Nhận.

Kinh tế phát triển, người dân còn tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp tiền và ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, diện mạo vùng quê có nhiều khởi sắc. Riêng xã Hoà Tú 1 được chọn làm địa điểm để xây dựng khu hành chính của huyện, cùng với kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, làm tô đẹp thêm đô thị trẻ đầy năng động.

 

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng công nhận xã Tham Đôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ảnh: Thiện Nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá Mỹ Xuyên là huyện tiêu biểu của tỉnh trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới chỉ mới là bắt đầu, không có điểm dừng và chưa có điểm kết thúc, đây là nhiệm vụ chính trị mang tính thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thực sự vào cuộc với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo. 

 

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng công nhận xã Hòa Tú 1 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ảnh: Thiện Nhận.

Đồng chí Vương Quốc Nam đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mỹ Xuyên và các xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 tiếp tục nỗ lực, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thứ nhất, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát huy vai trò của người đứng đầu, phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhóm tiêu chí, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

- Thứ hai, tập trung thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về phong trào xây dựng nông thôn mới luôn là giải pháp căn bản, quan trọng, cần đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất với các mô hình, phong trào, cuộc vận động cụ thể, có sản phẩm rõ ràng gắn với Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu mỗi ấp đều có và duy trì hiệu quả 01 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.

- Thứ ba, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, có tính đột phá về huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Chú trọng thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp huy động tối đa nguồn lực từ xã hội, cần hết sức quan tâm khai thác, vận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực phi tài chính như con người, truyền thống cách mạng, tiềm năng lợi thế của địa phương. Khẩn trương thực hiện nâng chất, bổ sung theo yêu cầu đạt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền ban hành.

- Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao mức sống cho người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp; quan tâm phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao giá trị gia tăng bền vững, gắn với phát triển các sản phẩm, các điểm du lịch nông thôn được các doanh nghiệp liên kết khai thác, giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

- Thứ năm, chú trọng thực hiện tốt các nội dung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tiếp tục bố trí nguồn lực phù hợp cho việc đầu tư, nâng chất các tiêu chí, nội dung mới đạt ở mức tiệm cận so với quy định, còn thiếu bền vững, ưu tiên thực hiện tiêu chí về Chất lượng môi trường sống trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung giải quyết các hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn, quản lý quy hoạch, đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Chấp hành, thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện; phát huy hơn nữa dân chủ cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thiện Nhận.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đặng Văn Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo các xã Ngọc Đông, Tham Đôn, Hòa Tú 1 tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương để tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí ngày càng cao hơn.

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên tặng Giấy khen cho 09 tập thể, 30 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thiện Nhận.

Tính đến nay Mỹ Xuyên có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu đến năm 2025, Mỹ Xuyên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 
Dòng sông Hình ảnh cổng chào nông thôn mới xã hòa tú 2 Hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát vùng nuôi tôm Hình ảnh UBND tỉnh viếng chùa No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 40
  • Tất cả: 348451
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Số 30 Ngô Quyền, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: (0299) 3851 209. Fax: (0299) 3852 850. Email: myxuyen@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn "Huyện Mỹ Xuyên" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.
Chịu trách nhiệm nội dung: